TUOTEHYVÄKSYNNÄT


Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828)

Pipe-Modulin EI30 palosuojatuotteiden kokonaisjärjestelmälle on tehty eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828). ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen arviointi tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia. ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.

ETA-arviointi perustuu vuonna 2012 alkaneisiin VTT Expert Services Oy:n toteuttamiin laajamittaisiin ja vaativiin järjestelmän testeihin. Tuotetestaukset koostuivat useista paloluokkakokeista, iskutesteistä, pintapaloluokkatestistä sekä ilmaäänenristävyystestistä.

Pipemodul®-tuotteet ovat Ympäristöministeriön asetuksen vesi- ja viemärilaitteistoista mukaisia

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistosta, jonka kuudennessa pykälässä määrätään, että vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 astetta. Pipe-Modulin tuotteet täyttävät tutkitusti määräykset veden lämpötilasta. Saat testiselosteen halutessasi myynnistämme.

Pipemodul-järjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset myös kaikilta muilta osin, kuten vuodon havaitsemisen ja vesijohtojen helpon korjaamisen, tarkistamisen ja vaihtamisen osalta.

Muut testaukset:

Pipe-Modulin tuotteille on tehty kattavia testauksia myös muilta osin.

Kotelon olosuhdetestaus: Ulkotilan LTO-kotelojärjestelmällemme on tehty vaativat olosuhdetestaukset ja ne tutkitusti kestävät Suomen vaativia sääolosuhteita.

Kondenssitestit: On testattu, että valmiiksi eristetyissä moduuleissa kylmän veden putket eivät kondensoi.

Lataa Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828) (PDF)

Lataa
Mainostoimisto Mediataivas