ELledningsmoduler

Elledningsmodulerna kan utföras med EI30 brandklass.

Elledningsmodulerna används för installation och för att snyggt täcka elledningar i trapphus eller i lägenheter. Används i både våg- och lodräta installationer.

Elledningsmodulerna kan levereras med skiljevägg mellan el- och datakablar.

Standardfärg är vit RAL 9016 med 30% glansgrad. Alla RAL-färgkartans kulörer finns tillgängliga och glansgraden kan väljas stegfritt mellan helmatt och helt glansig. Modulerna levereras även i rostfritt stål. MDF-modulerna har TVT F157 som standardfärg. Standardlängd är 2550mm och modulerna kan beställas i valfri längd upp till 3000mm.

Produkten har beviljats patent Nr 125232.


Elledningsmoduler av stålplåt

Elledningsmodulerna av stålplåt lämpar sig till el- och kabelinstallationer i trapphus.

Elledningsmodulerna har brandklass EI30.

Elledningsmodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

1-1,5mm stålplåtsfront

Hållbar pulvermålning

EI 30 Brandklass

Elledningsmoduler av stålplåt utan brandklass

Elledningsmodulerna av stålplåt utan brandklass lämpar sig till el- och kabelinstallationer i trapphus.

Elledningsmodulerna har brandklass EI30.

Elledningsmodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

1-1,5mm stålplåtsfront

Hållbar pulvermålning

elledningsmoduler av mdf


Elledningsmoduler av MDF lämpar sig till installation av el- och datakablar i lägenheter.

Elledningsmoduler av MDF kan fås sprutmålade. Standardfärg vit TVT F157. Kan beställas i alla TVT färgkartans kulörer.

MDF modulens front har en tjocklek på 12mm och modulerna är väldigt enkla att måla om eller tapetsera.

Hållbar fabriksmålning

Elledningsmoduler mellan trappräcke

Elledningsmoduler mellan trappräcke lämpar sig till installation av el- och datakablar i trapphus - i utrymmet mellan trappräcken.

Elledningsmodulen har brandklass EI30.

Modulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Elledningsmodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

1-1,5mm stålplåtsfront

Hållbar pulvermålning

EI 30 Brandklass

Elledningsmoduler mellan trappräcke utan brandklass

Elledningsmoduler mellan trappräcke utan brandklass - lämpar sig till installation av el- och datakablar i trapphuset, i utrymmet mellan trappräcken.

Modulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Elledningsmodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

1-1,5mm stålplåtsfront

Hållbar pulvermålning

Mainostoimisto Mediataivas