TUOTEHYVÄKSYNNÄT

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828) ja CE-merkintä
 • EI30 palosuojatuille tuotteille on tehty VTT Expert Servicellä alkutestaukset ja saatu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828).
  • ETA on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava tekninen arviointi tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.
  • ETA-arviointi on voimassa koko EU:ssa ja on siten käyttöalueeltaan kansallisia hyväksyntiä tai sertifikaatteja kattavampi.
  • ETA-arviointi perustuu VTT Expert Services Oy:n toteuttamiin laajamittaisiin ja vaativiin järjestelmän testeihin.
 • Tuotetestaukset koostuivat useista palonkestävyyskokeista, iskutesteistä, palokäyttäytymistestistä sekä ilmaääneneristävyystestistä.
 • Arvioinnin jälkeen on rakennettu suoritustason ylläpitävyyttä valvova laatujärjestelmä, jonka pohjalta moduulit CE-merkitään.
 • Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt Pipemodulille CPR-sertifikaatin (0809 - CPR – 19001200) joka on tunnustus tuotteiden suoritustason pysyvyydestä.
  • Se todistaa että kaikkia suoritustason pysyvyyteen, arviointiin ja varmentamiseen liittyviä asioita noudatetaan ja tuotannon sisäinen laadunvalvonta on arvioitu sekä varmistettu.
 • CE-merkinnän vaatimat suoritustasoilmoitukset (DoP) löytyvät moduulikohtaisesti ladattavista materiaaleista.
 • Seitsemässä suoritustasoilmoituksissa ilmoitetaan tuotteidemme tekniset ominaisuudet ja ne sisältävät palonkestävyyskokeiden (EI30), iskutestien, palokäyttäytymistestin sekä ilmaääneneristävyystestin tulokset.
Ympäristöministeriön vesi- ja viemäriasetus
 • Seisovan veden lämpötila
  • Valmiiksi eristetyt moduulit on testattu riippumattomissa laboratoriotutkimuksissa vesi- ja viemärilaitteistolle laaditun asetuksen mukaan, missä määritellään seisovan veden lämpötila.
  • Vähintään kahdeksan tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 astetta.
  • Testiselosteen saat halutessasi myynnistämme.
 • Asetuksen muut vaatimukset
  • Järjestelmä täyttää kaikilta osin vesi- ja viemäriasetusten muutkin vaatimukset, kuten vuodon havaitsemisen, vesijohtojen helpon korjaamisen, tarkistamisen ja vaihtamisen.
Kylmävesiputken kondenssitestaukset
 • Riippumattomat laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että kylmävesiputki ei kondensoi valmiiksi eristetyissä moduuleissa.
Ulkotilan moduulien testaukset
 • Tuotteille on tehty kattavat olosuhdetestaukset kuten kotelorakenteiden korrodoitumistestaus sekä maalipinnan testaus. Testeillä todennetaan tuotteiden kestävyys Suomen vaativissa sääolosuhteissa.

LATAA CPR-SERTIFIKAATTI (PDF)

Lataa

Lataa Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA 16/0828) (PDF)

Lataa
Mainostoimisto Mediataivas
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px